HackTheBox Lab – Invite Code Write-Up

A friend showed me this lab. I have just started solving the HTB Lab. And I will share the solvings step by step. The Lab has 20 machines that Linux and Windows. The registration that I had the most fun ever seen until now.

I will explain first challange: invite code.

First, you should invite yourself.

  1. Actually, there is no one who sending the invite code. You should invite yourself. Search for inviting.

Continue Reading

VulnHub – SkyTower CTF Walkthrough

Uzun zaman sonra bloguma yeniden bir şeyler yazmak kürkçü dükkanına geri dönmek gibi.

Vulnhub üzerinde eğlenilebilmek için zafiyetlerle hazırlanmış bir çok makine imajı bulunmakta. Bunlardan birisi SkyTower. SkyTower çok zor bi CTF değil. Ama ortalama olarak kısa sürede keyifle çözülebilecek bir makine. Aşama aşama çözümü inceleyip /root/flag.txt dosyamıza ulaşalım.

1-) Sanal ortamda makinenin IP’sini bulmak için netdiscover kullanıyoruz.

$ netdiscover -r 10.0.2.0/24

Continue Reading