Markdown

1zinnur9 <zinnuryesilyurt@gmail.com>

gzdsvnc <gozde.sevinc@bil.omu.edu.tr>

GOOOOOOOD MORNING VIETNAAAAAMMMM!!!

Presenter Notes

Markdown Nedir ? Yenir mi ? İçilir mi?

 • Bir işaretleme dili

 • Daha çok Lightweight Markup Language yani hafifsiklet işaretleme dili

 • Uzun uzun html etiketlerinden kurtulmak için birebir

 • Sizin yerinize html dosyası üretir

 • John Gruber ve Aaron Swartz‘ın ortak ürünüdür

Presenter Notes

Markdown Nedir ? Yenir mi ? İçilir mi?

 • Yayınlanacak bir yazı üzerinde çok değişiklik yapılması gerekir

 • HTML publishing(yayın) formatı olduğu için hızlı değişiklikler ve eklemeler zordur

 • Markdown, plain text(düz yazı) yazarken bu yazıyı formatlı bir şekilde yazmayı sağlar

Presenter Notes

Markdown’a ilgi artıyor mu ?

 • Buna da artmıyor diyen varsa çıkışta görüşelim

Presenter Notes

Markdown Alternatifleri

 • Alternatifler için buraya tıklayınız

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi

Paragraflar

 • Paragraf için <p></p> şeklinde belirtmeye gerek yoktur

 • Öncesinde bir satır boşluk olan yazı bloğu paragraf olarak algılanır

Satır Sonları

 • Satır sonunda 2 SPACE bırakılmalıdır.

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi

Başlıklar

 • Markdown başlık olarak Setext ve ATX stillerini destekler

 • Setext tarzı başlıklarda:

  • Birinci düzey başlıklar için = ile başlığın altı çizilir

  • İkinci düzey başlıklar için - işareti kullanarak altı çizilir

  This is an H1

  ============= (Birincil başlık)

  This is an H2

  -------------(İkincil başlık)

 • Atx tarzı başlıklarda büyüklüklerine göre 1-6 arasında # konur

  # This is an H1(Ana başlık)

  ###### this is an H6(En alt başlık)

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi

Alıntılama

 • Markdown alıntılama için e-posta stili > karakterini kullanır
 • > alıntı buradan başlar... yapısı kullanılabilir
 • İç içe alıntılar ilk alıntı bloğunun altında >> şeklinde yazılarak yapılabilir
 • Alıntılar, diğer markdown elemanlarını içerebilir

  > This is the first level of quoting.

  >

  > > This is nested blockquote.

  >

  > Back to the first level.

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi

Listeler

 • Markdown sıralı(sayılı) ve sırasız (madde işaretli) listeleme yapar

 • Numaralandırılmamış listeler için *, +, - yapısı

  +red

  *green

  -blue

 • Numaralandırılmışlar için de 1.2.3. bla bla yapısı kullanılır

  1. Bird

  2. McHale

  3. Parish

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi

Kod Blokları

 • Bir satır 4 SPACE ya da 1 TAB içerden başladığında kod bloğu olur

 • Satır içi kod bloğu için ters tırnak(`) kullanılır

This is a normal paragraph:

This is a code block.

Dönüştürülmüş hali:

<p>This is a normal paragraph:</p>

<pre><code>This is a code block. </code></pre>

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi

Yatay Çizgiler

 • Html de kullanılan <hr></hr> tagını markdown da belli bir hat üzerinde:

  • Üç veya daha fazla _ veya

  • Üç veya daha fazla * çizerek yapıyoruz

* * *

***

*****

_ _ _

_____________________________________

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi

Link

 • Markdown bağlantı eklerken 2 stili destekler; Satır içi veya Referans

 • Her iki stilde de bağlantının metinde gözükeceği şekli [] tarafından sınırlandırılır

 • Satır içi link verirken

[bağlantı ismi](Url "Tırnak içinde de isteğe bağlı başlık yazılır")

[an example](http://example.com/ "Title")

[This link](http://example.net/)

Sonuçları:

<a href="http://example.com/" title="Title">an example</a>

<a href="http://example.net/">This link</a>

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi

Link

 • Referans tipi linklerin kullanımı şöyledir

  This is [an example][id]

 • Düzenleme kolaylığı için de id ile belirtilen linkler sayfanın en altında listelenir

  [id]: http://example.com/

Otomatik Link

 • < /> arasında link verilerek otomatik link verilebilir

  <http://example.com/>

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi

Vurgulama

 • Bir kelimeyi vurgulamak için genelde *vurgu* veya _vuruyoruz_ yazılır

 • Yani bir kelimenin etrafına * veya _ işaretleri koyulur

  *single asterisks*

  _single underscores_

  **double asterisks**

  __double underscores__

Üretilmesi gereken:

<em>single asterisks</em>

<em>single underscores</em>

<strong>double asterisks</strong>

<strong>double underscores</strong>

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi

Resim Ekleme

 • Resim eklerken bağlantılardaki gibi iki stil var: Satır içi ve Referans

  Satır içi:

  ![alternative text - alt](\resmin\yolu\resim.uzanti)

  Referans:

  ![Alt text][id]

  [id]: url/to/image "Optional title attribute"

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi

Escape Karakterleri

 • Noktalama işaretlerini sözdizimi aracı değil de kendi anlamlarıyla kullanmak için \ kullanılır

  Escape Karakterleri
  \ backslash + plus sign
  * asterisk - minus sign (hyphen)
  _ underscore . dot
  {} curly braces ! exclamation mark
  [] square brackets () parentheses
  # hash mark ` bactick

Presenter Notes

Sözdiziminde Karşılaşılan Sorunlar

 • İç içe listeler birden fazla paragraf içeriyorsa:

  • İç içe liste:

   • dört boşluk dikkat.
    • sekiz boşluk. bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

     bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

     • bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
  • birden çok paragraf: bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Presenter Notes

Sözdiziminde Karşılaşılan Sorunlar

 • Bir liste öğesi içine bir alıntı eklemek için >konulmalı

  * Liste içinde alıntı:

  `> Bu liste içinde`
  `> bir alıntıdır`
  
  • Liste içinde alıntı:

   Bu liste içinde bir alıntıdır

 • Bir liste öğesi içine bir kod bloğu koymak için, 8 boşluk veya 2 tab girinti konmalı

  * Liste içinde kod bloğu:

  <kod burada>

  • liste ile kod bloğu:

   <kod burada>
   

Presenter Notes

Sözdiziminde Karşılaşılan Sorunlar

 • Kod blokları içersinde parse işlemi yapılmaz
 • Bu nedenle istenen karakter escape edilmeden yazılabilir.
 • Vurgu yazmak için, *vurgu* yazmaya gerek yok.

Presenter Notes

Markdown Lehçeleri

 • Her dilin bir lehçesi, ağzı vardır

 • Bazı lehçeler ve yazıldıkları diller:

  • Markdown.pl -> Perl
  • Github Flovered Markdown -> Node.js
  • MultiMarkdown -> Perl
  • Pandoc -> Haskell
  • Kramdown -> Ruby
  • Sundown -> C
  • Redcarpet -> Ruby
  • Black Friday -> Go
  • Discount -> C
  • Misaka -> Python

Presenter Notes

Markdown Lehçeleri

 • Markdown lehçelerinin bir listesini görebilmek için tıklayın

 • Markdown lehçelerinin aralarındaki farkları görebilmek ve test edebilmek için tıklayın

Presenter Notes

Markdown Sözdizimi Renklendirmesi

Kramdown, Github Flavored Markdown, Black Friday

` ``ruby

require 'redcarpet'

markdown = Redcarpet.new("Hello World!")

puts markdown.to_html

` ``

Pandoc

~~~~ {#mycode .haskell .numberLines startFrom="100"}

qsort [] = []

qsort (x:xs) = qsort (filter (< x) xs) ++ [x] ++

    `qsort (filter (>= x) xs)`

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Presenter Notes

Markdown Tablo Oluşturma

Maruku’da Tablo Oluşturma

First Header | Second Header

------------- | -------------

Content Cell | Content Cell

Content Cell | Content Cell

First Header Second Header
Content Cell Content Cell
Content Cell Content Cell

Presenter Notes

Markdown Tablo Oluşturma

Kramdown’da Tablo Oluşturma

| Header1 | Header2 | Header3 |

|:--------|:-------:|--------:|

| cell1 | cell2 | cell3 |

| cell4 | cell5 | cell6 |

Header1 Header2 Header3
cell1 cell2 cell3
cell4 cell5 cell6

Presenter Notes

Markdown Tablo Oluşturma

Pandoc’da Tablo Oluşturma

| Right | Left | Default | Center |

|------:|:-----|---------|:------:|

| 12 | 12 | 12 | 12 |

| 123 | 123 | 123 | 123 |

| 1 | 1 | 1 | 1 |

Right Left Default Center
12 12 12 12
123 123 123 123
1 1 1 1

Presenter Notes

Markdown Tablo Oluşturma

Github Flavor Markdown’da Tablo Oluşturma

Markdown | Less | Pretty

--- | --- | ---

*Still* |renders| **nicely**

1 | 2 | 3

Markdown Less Pretty
Still renders nicely
1 2 3

Presenter Notes

Markdown’dan PDF’e Dönüşelim

 • Markdown dosyanızı pdf’e çevirmenin bir kaç yolu var:

  • md2pdf ruby gemleri

  • Pandoc’un bir aracı

  • markdown-pdf aracı

  • Ve sizin de yazabileceğiniz bir sürü araç

 • Bunların kullanımı:

  • md2pdf gemi için

   • $gem install md2pdf
  • Pandoc için

   • $pandoc -t beamer -o output.pdf yourInput.mkd

   • Ancak Latex Beamer yüklü olmalı

   • $sudo apt-get install latex-beamer

Presenter Notes

Markdown’dan PDF’e Dönüşelim

 • markdown-pdf aracı

  • npm install markdown-pdf

Github Reposu

Presenter Notes

Redcarpet Gemi ile Markdown işleyici

İşleyicinin Github Reposu İçin Bir Tık Alalım

Presenter Notes

Var mı bi sıkıntı ?

Yayında ve yapımda emeği geçen @1zinnur9 ve @gzdsvnc’ye teşekkürler :)

Presenter Notes